Triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn

Triển lãm gồm 100 bức ảnh thể hiện sinh động về quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân (CN) Việt Nam, vai trò quan trọng của tổ chức Công hội bí mật do người CN ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập và những cuộc đấu tranh của CN do tổ chức Công hội lãnh đạo; đóng góp to lớn của Bác Tôn đối với giai cấp CN và phong trào cách mạng của CN Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn - Ảnh 1.

Đoàn viên, CNVC-LĐ quận 1, TP HCM xem triển lãm ảnh về Bác Tôn

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày (5 và 6-9). Đây là dịp để đoàn viên và CNVC-LĐ trên địa bàn quận tham quan, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu.

Tin-ảnh: H.Đào