CÔNG TY CP IT VIỆT: Hỗ trợ tiền nghỉ mát 15 triệu đồng/người/năm

Bản TƯLĐTT có hiệu lực 3 năm với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với pháp luật hiện hành như: Khi vợ sinh con, ngoài thời gian nghỉ theo quy định, lao động nam được nghỉ thêm 3 ngày và hưởng nguyên lương; mỗi năm làm việc, NLĐ được nghỉ thêm 2 ngày phép; NLĐ có sáng kiến, cải tiến về công nghệ, tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ được thưởng 20% giá trị sáng kiến và thưởng 10% đến 50% giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm; NLĐ được hỗ trợ tham quan nghỉ mát 15 triệu đồng/người/năm; khám sức khỏe định kỳ 2,7 triệu đồng/người; thưởng lương tháng 13 cho lao động làm việc đủ 12 tháng; NLĐ kết hôn được mừng tối đa 3 triệu đồng/người.

CÔNG TY CP IT VIỆT: Hỗ trợ tiền nghỉ mát 15 triệu đồng/người/năm - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Đây là doanh nghiệp thứ hai chưa thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn được LĐLĐ quận 1 đại diện NLĐ thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Tin-ảnh: H.Đào