TP HCM: Không được tổ chức tư vấn du học trong trường học

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, các trường cần thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình chính khoá tại trường trung học năm học 2019– 2020. Đây là nội dung giáo dục trong chương trình chính khoá, được bố trí 2 tiết/tháng. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng hướng dẫn hoạt động trải nghiệm trong nhà trường bao gồm các hoạt động cụ thể sau như hoạt động ngoại khoá: nhằm cũng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tổ chức cho nhiều đối tượng khối lớp học sinh tham gia, không xác định được lượng kiến thức trong các môn học và có thu phí trên tinh thần tự nguyện của học sinh, nhà trường xây dựng trong chương trình nhà trường. Hoạt động này không kiểm tra đánh giá học sinh.

TP HCM: Không được tổ chức tư vấn du học trong trường học - Ảnh 1.

Một tiết học ngoài nhà trường của học sinh TP HCM

Hoạt động ngoại khóa cần hạn chế các nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông theo từng khối lớp; nội dung kiến thức bài kiểm tra đánh giá không đủ để đánh giá học sinh, cụ thể trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Do đó, khi tổ chức học tập trải nghiệm- tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà.

Các đơn vị trường học tại TP HCM tùy vào điều kiện của đơn vị, nhà trường cần tăng cường các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, tránh các hình thức tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành nghề của học sinh. Hạn chế tối đa các trường hợp quảng cáo tuyển sinh cho các trường đại học trên giờ sinh hoạt dưới cờ. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong trường học dưới mọi hình thức.

Hạ Văn