Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất

Mục tiêu chương trình nhằm xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành CĐ cơ sở. Đồng thời, phải am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động CĐ khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ (ngày 11-1-2019) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Duẩn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thiết bị Giáo dục Minh Đức, luôn gần gũi với công nhân

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023, hằng năm, các cấp CĐ đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, Tổng LĐLĐ trực tiếp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cho 50-70 chủ tịch CĐ cơ sở có 2.500 đoàn viên trở lên. Việc lựa chọn đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, NLĐ sẽ được căn cứ trên các tiêu chuẩn, đáp ứng mong đợi của đoàn viên, NLĐ. Trong đó coi trọng các tiêu chí về nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có kỹ năng, phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, được đa số đoàn viên tín nhiệm.

Tin-ảnh: A.Chi