Tính lại cách tiêu tiền vào panô, áp phích

Những hình ảnh, khẩu hiệu sinh động của panô, áp phích còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo niềm tin đối với cuộc sống, tin tưởng hơn vào tương lai tươi đẹp của dân tộc, đất nước. Bên cạnh đó, panô, áp phích còn là phương tiện để quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch...

Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay thì việc tuyên truyền thông qua panô, áp phích không còn phát huy hiệu quả như trước đây. Bởi lẽ, người dân hiện có thể tiếp cận thông tin từ rất nhiều kênh khác nhau như qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, internet, mạng xã hội... rất nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, việc thực hiện panô, áp phích rất tốn kém ngân sách nhà nước, chiếm khá nhiều công sức của cơ quan, tổ chức liên quan. Ðặc biệt, một số địa phương tuyên truyền bằng panô, áp phích quá nhiều đã chiếm khá lớn không gian đô thị, nhiều nơi còn gây mất mỹ quan đô thị. Thậm chí, có trường hợp không cẩn thận, làm ẩu để panô, áp phích rơi, bay gây nguy hiểm cho người đi đường.

Việc cắt giảm chi tiêu cho panô, áp phích là rất cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ, rất nhiều vấn đề cấp bách của xã hội đang cần nguồn chi ngân sách như hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội... trong khi ngân sách còn hạn hẹp, khó khăn. Ngoài ra, hạn chế tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng-rôn, khẩu hiệu một cách quá phô trương, hình thức cũng là để hưởng ứng cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, hiệu quả.

Do đó, các cơ quan chức năng cần xem lại cách tuyên truyền, quảng bá thông qua panô, áp phích sao cho phù hợp với tình hình mới. Theo đó, nên xem xét cắt giảm tối đa việc chi cho tuyên truyền bằng panô, áp phích. Trường hợp cần phải thực hiện panô, áp phích chỉ nên với quy mô phù hợp, ở những địa điểm thích hợp, hạn chế phô trương tốn kém, lãng phí không cần thiết.

Vĩnh Linh