Ký thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ

Kết quả, có 106 DN ký kết mới TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, nâng tổng số các đơn vị có TƯLĐTT trên địa bàn lên 358/379 đơn vị.

Ký thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ - Ảnh 1.

LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM và đại diện Công ty CP Casa Việt Nam tại lễ ký thỏa ước lao động tập thể

Đặc biệt, LĐLĐ quận còn đại diện tập thể NLĐ tại 2 DN chưa có tổ chức CĐ (Công ty CP Phát triển Casa Việt Nam, Công ty CP Cơ điện Thuận Phong Thủy) thương lượng, ký kết TƯLĐTT cùng ban giám đốc công ty. Các bản TƯLĐTT này có 12-13 nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định pháp luật.

Tin-ảnh: M.Chi