Chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp mất việc

Đỗ Lệ Hoa (TP HCM) hỏi: "Tôi thử việc tại công ty 2 tháng, từ ngày 1-12-2018 đến 31-1-2019. Hết thời gian thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động dù tôi vẫn làm việc bình thường. Ngày 1-10-2019, công ty ra thông báo giải thể và cho tôi nghỉ việc nhưng không giải quyết chế độ mất việc cho tôi. Công ty làm vậy là đúng hay sai?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định tại điều 36 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Căn cứ điều 48 Bộ Luật Lao động, khi công ty chấm dứt hoạt động thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động (NLĐ) làm việc thường xuyên tại đơn vị từ 12 tháng trở lên (mỗi năm được trợ cấp nửa tháng lương). Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. Do vậy, chị Hoa không được thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc.