Có đóng BHXH bắt buộc?

Đỗ Hiếu Minh (quận 4, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi vừa tuyển dụng một lao động trên 60 tuổi làm nhân viên bảo vệ. Người này đã đóng BHXH được 16 năm và đang tham gia BHXH tự nguyện ở địa phương. Vậy công ty chúng tôi có phải đóng BHXH bắt buộc cho họ nữa không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 điều 123 Luật BHXH (quy định tại khoản 4 điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP) thì NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp NLĐ trước đó có tham gia BHXH tự nguyện thì từ thời điểm thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc. Đề nghị công ty thực hiện đúng quy định để bảo đảm quyền lợi NLĐ.