Hà Nội: Vận động CNVC-LĐ ủng hộ hàng Việt

Trong đó, các cấp Công đoàn (CĐ) thủ đô tập trung tuyên truyền những chủ trương của Ban Chỉ đạo cuộc vận động đến CNVC-LĐ như: Kết quả chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" hằng năm; quyền lợi người tiêu dùng và Luật Bảo vệ người tiêu dùng; những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp (DN) điển hình tiên tiến trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm; các DN, sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn, được người tiêu dùng ưa thích; các DN vì người lao động; nhân điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả trong việc thực hiện cuộc vận động...

Hà Nội: Vận động CNVC-LĐ ủng hộ hàng Việt - Ảnh 1.

Công nhân mua hàng tại Hội chợ Hàng Việt do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức

LĐLĐ TP Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền với hình thức đa dạng như: Cổ động trực quan; nhân bản, phổ biến các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, tài liệu truyền thông về cuộc vận động do Ban Chỉ đạo cuộc vận động phát hành; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tham gia bình chọn sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích, tổ chức các hội thi, hội diễn gắn với các hoạt động của các cấp CĐ thủ đô.

Tin-ảnh: D.Thảo