Được tính 5 năm tham gia BHYT liên tục?

Hồ Ngọc Liên (lienngocho8907@gmail.com) hỏi: "Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí. Vậy khi các bé vào học lớp 1 và đóng BHYT tiếp thì có được tính đã tham gia BHYT 5 năm liên tục không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 10 điều 1 Luật BHYT, đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30-9 của năm đó. Như vậy, trường hợp trẻ em khi vào lớp 1 và tiếp tục tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là học sinh thì thời gian tham gia trước đó được tính là tham gia liên tục.