[Motiongraphic] Hành trình đến Anh và cái chết bi thảm của 39 người Việt

A.Thanh (tổng hợp)