Mất sổ BHXH có được hưởng BHXH một lần?

Đỗ Hồng Hạnh (dohonghanh.56@gmail.com) hỏi: "Tôi đang định làm thủ tục hưởng BHXH một lần nhưng bị mất sổ BHXH. Nếu không có sổ BHXH, liệu tôi có được cơ quan BHXH giải quyết cho hưởng chế độ BHXH một lần không?".

BHXH TP HCM trả lời: Điều 109 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng BHXH 1 lần phải có sổ BHXH. Trường hợp người lao động bị mất sổ BHXH và muốn giải quyết hưởng BHXH 1 lần thì phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất được quy định tại khoản 1 điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Thời hạn giải quyết cấp lại sổ do mất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. Đề nghị chị Hạnh căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện.