Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non ngoài công lập

Lê Thị Ngoan (lengoan.5142@gmail.com) hỏi: "Từ năm 2007-2011, mẹ tôi là giáo viên (GV) một trường mầm non bán công và không tham gia BHXH. Theo tôi biết, hiện nay, cơ quan BHXH quy định truy thu BHXH bắt buộc đối với GV mầm non ngoài công lập. Vậy mẹ tôi có thuộc đối tượng truy thu không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Ngày 20-3-2019, BHXH Việt Nam đã có Công văn 835/BHXH-BT hướng dẫn việc truy thu BHXH bắt buộc đối với GV mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Theo đó, đối với GV mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc, BHXH các tỉnh, thành phố tiến hành truy thu BHXH tính theo tỉ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH.

Cụ thể, thời gian từ tháng 1-1995 đến tháng 12-2006 là 15% - người lao động (NLĐ) truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; từ tháng 1-2007 đến tháng 12-2009 bằng 16% - NLĐ truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2011 bằng 18% - NLĐ truy đóng bằng 6%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2013 bằng 20% - NLĐ truy đóng bằng 7%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; từ tháng 1-2014 đến nay bằng 22% - NLĐ truy đóng bằng 8%, còn lại do ngân sách địa phương đóng. Như vậy, mẹ chị Ngoan thuộc đối tượng truy thu BHXH.