Công nghệ blockchain cho đô thị thông minh

Blockchain được xác định sẽ là công nghệ cốt lõi trong các ứng dụng cho một đô thị thông minh, đặc biệt hỗ trợ xây dựng TP HCM trở thành TP thông minh dựa trên nền tảng này.

Công nghệ blockchain còn giúp các hoạt động được bảo đảm tính minh bạch, loại bỏ đơn vị trung gian, phi tập trung, tạo niềm tin, tăng độ bảo mật, dễ tiếp cận, tiết kiệm chi phí và tăng tốc độ giao dịch. Đến nay, 4 nước đã đi đầu ứng dụng công nghệ blockchain trong đô thị thông minh: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Estonia, Trung Quốc và Mỹ.

Những năm gần đây, cộng đồng công nghệ blockchain Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng đã bước đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain và thành công trong một số lĩnh vực.

H.Thúy