[Video] Hồi hộp trước cảnh nhiều người ra biển Nha Trang để... chờ bão số 6

[Video] Người dân Nha Trang thờ ơ trước bão

Kỳ Nam - Lê Duy