Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Đỗ Văn Nghĩa (nghiadovan.nv@gmail.com) hỏi: "Tôi đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Trong thời gian làm việc tôi được cử đi đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài và có cam kết sẽ làm việc cho công ty ít nhất 5 năm. Nay tôi đã làm việc cho công ty hơn 3 năm nhưng đang có ý định nghỉ việc để định cư ở nước ngoài. Nếu tôi nộp đơn xin nghỉ việc có báo trước 45 ngày thì có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không?".

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự trả lời: Khoản 3, điều 43 Bộ Luật Lao động quy định khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Mặt khác, tại khoản 3, điều 37 Bộ Luật Lao động quy định NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Đối chiếu trường hợp trên, anh Nghĩa đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn và có báo trước cho công ty 45 ngày trước khi nghỉ việc nên việc chấm dứt HĐLĐ của anh là đúng luật nên không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.