Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, các ủy viên Đoàn Chủ tịch. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang cho biết hội nghị lần này tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến 3 nội dung: Tờ trình về Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ; Tờ trình về việc dừng ban hành Hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn (CĐ) khu vực nhà nước; Tờ trình Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới.

Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì hội nghị

Đối với Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện đề án. Sau khi tiếp thu các ý kiến của các ủy viên Đoàn Chủ tịch lần này, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia để chậm nhất trong tháng 12-2019 sẽ hoàn thiện, trình Bộ Chính trị.

Tin-ảnh: V.Duẩn