Hải Phòng: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể

Qua khảo sát, có 20 TƯLĐTT loại A, 53 TƯLĐTT loại B, còn lại là loại C và loại D. Đáng lưu ý là có nhiều TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ) như: Thương lượng thời gian làm việc là 7 giờ/ngày hoặc được nghỉ 1-2 ngày thứ bảy/tháng; người sử dụng lao động đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

Hải Phòng: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị đánh giá chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể

Theo LĐLĐ TP Hải Phòng, các bản TƯLĐTT có chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình thương lượng đã giải quyết tốt mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp, làm gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và NLĐ. Từ đó, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống, điều kiện làm việc của NLĐ.

Tin-ảnh: H.Lê