Nhiều điểm mới ở kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

Trong 5 ngày tập huấn, các chuyên gia sẽ thực hiện các nội dung về xây dựng đề thi tay nghề quốc gia dựa trên đề thi tay nghề ASEAN và thế giới; dự thảo quy trình xây dựng đề thi, tổ chức làm đề thi và xử lý những vướng mắc phát sinh; thu thập tài liệu biên soạn đề thi theo quy định của Ban Tổ chức Hội đồng thi quốc gia. Theo Tổng cục GDNN, so với các kỳ thi trước, kỳ thi năm 2020 có thêm nhiều điểm mới như: trong đề thi mỗi nghề được biên soạn có thời gian làm bài thi không quá 15 giờ và tối thiểu 12 giờ, không quá 3 ngày, tăng hơn so với thời gian làm bài của các kỳ thi trước đây là 5 - 8 giờ và không quá 2 ngày. Đối với chuyên gia biên soạn đề thi, ngoài yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, chuyên gia cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh…

Để theo kịp với công nghệ mới đang thay đổi nhanh và không làm ảnh hưởng đến thị trường lao động, Tổng cục GDNN xác định các kỳ thi tay nghề quốc gia sắp tới rất cần có sự đổi mới để phù hợp với xu hướng của thế giới. 

G.Nam