Viên chức có được chuyển sang công chức không qua thi tuyển?

Ông Bùi Văn Trí (Lai Châu) tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoá học năm 2010. Năm 2012 được Sở Nội vụ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng dựng, hưởng bậc lương ngạch Kỹ sư 13.095.

Đến nay ông Trí đã công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học được hơn 7 năm và đang hưởng lương bậc 3 đại học. Đến năm 2017 ông tốt nghiệp đại học bằng 2 ngành kỹ thuật xây dựng công trình. Nay ông Trí dự kiến xin xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Xây dựng tại vị trí việc làm còn thiếu.

Ông Trí hỏi, theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, trường hợp của ông xét về thời gian công tác và bằng tốt nghiệp đại học bằng 2 thì có đủ điều kiện để xét tuyển công chức không qua thi tuyển không?

Viên chức có được chuyển sang công chức không qua thi tuyển? - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ, trả lời: Về điều kiện tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện theo quy định Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, viên chức khi chuyển thành công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp của ông tốt nghiệp đại học năm 2010 và có thời gian làm viên chức tại Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng từ năm 2012. Như vậy, ông có thể được xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu kinh nghiệm công tác phù hợp với công việc ông đã đảm nhận tại Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng.

Theo Chinhphu.vn