Những điều cán bộ, công chức, viên chức cần biết khi dùng Facebook

Theo đó, khi viết lên Facebook cán bộ, công chức, viên chức phải cần cân nhắc 9 điều sau đây:

Những điều cán bộ, công chức, viên chức cần biết khi dùng Facebook - Ảnh 1.

Không được đăng tải, phát tán thông tin vu khống người khác

Không được đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; Không được đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; Không được đăng tải, phát tán thông tin tuyên truyền chống nhà nước; Không được đăng tải thông tin gây rối trật tự công cộng; Không được đăng tải, phát tán thông tin vu khống người khác; Không được đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa; Không được đăng tải bí mật công tác, bí mật nhà nước; Không được đăng tải thông tin phiến diện, một chiều; Không được giới thiệu tên, đăng tải hình ảnh đơn vị công an.

H.Lê