Ứng viên xin rút khỏi chức danh giáo sư: Vô cùng đáng tiếc !

Ứng viên xin rút khỏi chức danh giáo sư: Vô cùng đáng tiếc ! - Ảnh 1.

Khai mạc phiên họp lần thứ II Hội đồng Giáo sư nhà nước Ảnh: HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

... Bởi tất cả các tiêu chuẩn của ứng viên này đều rất tốt nên Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ đã kết luận ứng viên đủ tiêu chuẩn để xét công nhận đạt chức danh giáo sư năm 2019. Chúng tôi cũng đã gửi tất cả biên bản lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Đây là nguyện vọng cá nhân và ứng viên làm đơn đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, còn nguyên nhân cụ thể vì sao thì hội đồng liên ngành không rõ. Đối với mỗi ứng viên, đặc biệt là ứng viên giáo sư, Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ mất rất nhiều công sức, thời gian từ việc chấm điểm đến nhận xét, đánh giá tất cả mọi mặt của ứng viên.

Nếu ứng viên không làm hồ sơ ngay từ đầu thì là chuyện khác, đằng này đã qua xét duyệt của hội đồng liên ngành rồi và đang nằm trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư thì lại xin rút, quả thực vô cùng đáng tiếc".

(GS-TSKH PHẠM HOÀNG HẢI, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, cho biết trên Báo Đất Việt ngày 30-11).