[Video] Bão khiến VĐV điền kinh Việt Nam phải tập góc cầu thang

[Video] Bão khiến VĐV điền kinh Việt Nam phải tập góc cầu thang

Quang Liêm (từ Philippines)