Quảng Nam: Thu hồi gần 50 tỉ đồng nợ đọng bảo hiểm

Đến hết tháng 11, tỉ lệ tăng lên 19,48%, tương ứng 180.209 người, tăng 0,9% so với năm 2018; trong đó phát triển hơn 300 đối tượng là lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, số tham gia BHXH tự nguyện có bước tăng trưởng mạnh trong năm 2019, hiện có 4.674 người tham gia; gấp đôi số tham gia của năm 2016 (2.287 người).

Thực hiện theo quy định mới của Luật BHXH 2014, công tác thanh, kiểm tra được BHXH tỉnh đẩy mạnh. Qua các đợt kiểm tra, thanh tra từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh đã xử lý thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được 49,544 tỉ đồng; thu hồi, nộp quỹ BHXH, BHYT do chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng… sai quy định với tổng số tiền là 276,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 215.509.971 đồng. 

Tr.Thường