Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thai sản

Vũ Thu Trang (trangvu9402@gmail.com) hỏi: "Tôi làm việc ở công ty 2 năm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, đã thôi việc từ tháng 7-2019 và đóng BHXH đến tháng 6. Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) 7 tháng, từ tháng 8-2019 đến tháng 2-2020. Nếu tôi sinh con vào tháng 12-2019 thì có được hưởng đồng thời 2 chế độ thai sản và TCTN không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người lao động đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Mặt khác, điều 53 Luật Việc làm quy định người đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng TCTN khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định và bị chấm dứt hưởng TCTN nếu thuộc các trường hợp như: Hết thời hạn hưởng TCTN; tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng.... Căn cứ các quy định trên, chị Trang đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và tiếp tục được hưởng TCTN.