CLIP: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn nghe tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời Báo Người Lao Động sau phiên xử

Ông Vũ nói rằng ông không muốn tranh giành bất cứ điều gì đối với những gì không thuộc về ông. 

Nội dung tuyên án của tòa cấp phúc thẩm

Trong tương lai, ông Vũ cũng không muốn có những mâu thuẫn và nếu có xảy ra điều gì thì ông nghĩ "tới đâu hay tới đó".

PHẠM DŨNG thực hiện