Phú Thọ: Công nhân học cách ứng xử tại nơi làm việc

Phú Thọ: Công nhân học cách ứng xử tại nơi làm việc - Ảnh 1.

Công nhân TP Việt Trì tại chương trình

Tại hội nghị, CN được giới thiệu những nét cơ bản về thực trạng văn hóa ứng xử trong CN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giải quyết nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc, từ đó xây dựng nếp sống văn minh, giao tiếp ứng xử công sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Hội nghị nhằm giúp nâng cao nhận thức của CN về phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, DN", khuyến khích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn về văn hóa.

Tin-ảnh: N.Tú