Bình Chánh ra “tối hậu thư” với các công trình không phép, sai phép

Theo đó, UBND huyện Bình Chánh giao UBND các xã, thị trấn rà soát phân loại các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vị phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng còn tồn đọng. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh phương án tháo dỡ, cưỡng chế, dự toán kinh phí thực hiện và kế hoạch tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND huyện trong 5 ngày làm việc.

UBND các xã, thị trấn tổ chức xử lý cưỡng chế dứt điểm các công trình vi phạm đất đai, xây dựng theo quyết định đã ban hành. Báo cáo định kỳ hằng tuần cho Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị để đối chiếu, theo dõi và báo cáo UBND huyện Bình Chánh.

Bình Chánh ra “tối hậu thư” với các công trình không phép, sai phép - Ảnh 1.

Gia Trang quán-Tràm chim Resort ở huyện Bình Chánh sẽ bị cưỡng chế trong thời gian tới.

UBND huyện Bình Chánh yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa ban hành quyết định cưỡng chế; báo cáo UBND huyện. Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn; báo cáo định kỳ cho các cơ quan chuyên môn của UBND huyện. 

UBND huyện Bình Chánh giao Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị đối chiếu, phân loại các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng còn tồn đọng tại các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, hoàn thành trước tháng 12-2019. 

Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị khẩn trương tham mưu UBND huyện đối với các phương án cưỡng chế, dự toán kinh phí thực hiện và kế hoạch tổ chức thực hiện đối với tất cả các quyết định cưỡng chế còn tồn đọng, hoàn thành trước tháng 12-2019. Kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do chủ tịch UBND huyện ban hành; khẩn trương tham mưu UBND huyện các thủ tục tiếp theo để xử lý dứt điểm công trình vi phạm xây dựng, hoàn thành trước tháng 12-2019. Khẩn trương tham mưu UBND huyện báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng về kết quả tổ chức thực hiện các quyết định còn tồn đọng, hoàn thành trước tháng 12-2019.

UBND guyện Bình Chánh giáo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị tham mưu UBND huyện báo cáo và kiến nghị UBND TP, Sở Xây dựng sớm ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa ban hành quyết định cưỡng chế, hoàn thành trước tháng 12-2019.

Phòng Tài nguyên và Môi trường được UBND huyện Bình Chánh yêu cầu đối chiếu, phân loại các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai còn tồn đọng tại các xã, thị trấn. Khẩn trương tham mưu UBND huyện đối với các phương án cưỡng chế, dự toán kinh phí thực hiện và kế hoạch tổ chức thực hiện đối với tất cả các quyết định cưỡng chế về đất đai còn tồn đọng, hoàn thành trước tháng 12-2019…

Bài và ảnh: Bảo Ngọc