Có được giảm trừ khi mua BHYT hộ gia đình?

Lê Hiếu Nghĩa (quận 5, TP HCM) hỏi: "Trước đây tôi tham gia BHYT bắt buộc tại công ty nhưng đã nghỉ việc từ tháng 10-2019. Nay tôi muốn tham gia BHYT hộ gia đình thì có được giảm trừ mức đóng không? Tôi nghe nói các thành viên trong gia đình phải tham gia BHYT tự nguyện cùng một lúc thì mới được giảm trừ nhưng các thành viên đều đã mua BHYT tự nguyện trước đó và còn hạn sử dụng đến tháng 3-2020".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP thì mức đóng BHYT của tất cả thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình phụ thuộc vào mức lương cơ sở (mức lương cơ sở từ tháng 7-2019 đến nay là 1.490.000 đồng). Cụ thể khi tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng của các thành viên sẽ là: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ được thực hiện khi tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trong năm tài chính. BHXH TP HCM đề nghị anh Nghĩa đối chiếu theo quy định trên để thực hiện.