Có thêm ngạch công chức mới từ tháng 7-2020

Ngạch công chức (CC) và việc bổ nhiệm vào ngạch CC là một trong những nội dung mới được bổ sung tại Luật Cán bộ, CC và Luật Viên chức sửa đổi.

Hiện nay, theo điều 42 Luật Cán bộ, CC, ngạch CC gồm: Chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên.

Có thêm ngạch công chức mới từ tháng 7-2020 - Ảnh 1.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi ngày 25-11-2019 đã bổ sung thêm 1 ngạch công chức nữa là: Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

CC chỉ gồm các đối tượng là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong: Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an…

Tuy nhiên, khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi ngày 25-11-2019 đã bổ sung thêm 1 ngạch nữa là: Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, có thể thấy, bắt đầu từ 1-7-2020, khi Luật sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thì CC sẽ có thêm ngạch mới theo quy định của Chính phủ và sẽ có tổng cộng 6 ngạch CC. Đồng thời, Luật mới cũng thu hẹp các đối tượng CC với việc không còn quy định người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là CC.

H.Lê