TP HCM đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, TP HCM đã đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực.

Theo đó, TP HCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước (đóng góp 23% GDP và 27% thu ngân sách cả nước). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 11/13 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thực hiện 7 chương trình đột phá, thông qua những giải pháp và kết quả đạt được trong từng chương trình đã góp phần vào sự phát triển TP. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành của một số chương trình đột phá còn hạn chế. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng trong ổn định, bảo vệ và phát triển TP. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...

TP HCM đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, sự bất cập, không đồng bộ, chồng chéo giữa các quy định pháp luật, nhất là pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, từ đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của TP. Chưa có cơ chế đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng; quy trình, thủ tục chậm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, tiến độ các công trình trọng điểm. Sự phối hợp giữa TP HCM và các bộ, ngành trung ương còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục...

Cơ cấu sử dụng đất chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế, chậm được thay đổi trong 20 năm qua. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố còn hạn chế. Tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP HCM liên tục giảm qua từng giai đoạn, giai đoạn 2017 - 2020 giảm còn 18%, làm cho thành phố thiếu nguồn lực tài chính để phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong thời gian dài; cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội chưa có điều kiện phát huy…

TP HCM đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang công bố dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Về các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hằng năm khoảng 8,5%, duy trì tỉ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; đến năm 2025, tổng tỉ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) - hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ; tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức Đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu, các cấp, các ngành đọc dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để đóng góp ý kiến.

TP HCM đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị

Trước đó, công bố dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết chủ đề của đại hội là: "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân".

Mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Bài và ảnh: Trường Hoàng