[Video] - Dấu ấn Mai Vàng 25 năm: Bước sang trang mới

Việc đổi tên cho giải thưởng không chỉ đưa Mai Vàng bước sang trang mới mà còn đánh dấu sự ra đời của một giải thưởng đã tạo nền móng phát triển lâu dài. Và trong suốt 25 năm qua, Giải Mai Vàng đã có vị trí trong đời sống xã hội, trở thành một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của công chúng cả nước.

Ngọc Diệu - Thanh Long