Hà Nội: Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

Theo đó, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 53 Mái ấm CĐ cho các đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, chưa ổn định về nhà ở. Kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm CĐ được trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ TP, trong đó hỗ trợ xây mới 34 mái ấm (30 triệu đồng/mái ấm) và hỗ trợ sửa chữa 19 mái ấm (20 triệu đồng/mái ấm). LĐLĐ TP Hà Nội giao các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn CĐ cơ sở, đoàn viên CĐ được hỗ trợ kinh phí Mái ấm CĐ năm 2020 hoàn thiện hồ sơ, gửi về LĐLĐ TP Hà Nội trước ngày 30-6 và chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình xong trước ngày 31-12.

Hà Nội: Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội trao Mái ấm Công đoàn năm 2019 cho đoàn viên CĐ huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội cũng đề nghị các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có thêm nguồn hỗ trợ để động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được TP hỗ trợ Mái ấm CĐ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Tin-ảnh: D.Thảo