Không để phát sinh "điểm nóng" khiếu nại, khiếu kiện

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua để khắc phục các hạn chế, bất cập.

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Liêm, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), đã thẳng thắn nhìn nhận tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng còn hạn chế. Nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót. Kết quả triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 chưa đồng đều, nhất là một số nội dung mới… Từ những tồn tại đã được chỉ ra, lãnh đạo TTCP cho biết năm 2020 sẽ đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85%. "Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90%" - ông Trần Ngọc Liêm cho hay.

Không để phát sinh điểm nóng khiếu nại, khiếu kiện - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành thanh tra Ảnh: LÊ SƠN

Khẳng định sự quan trọng trong phối hợp giữa các cơ quan trung ương với địa phương trong việc giải quyết những vụ việc phức tạp, lãnh đạo TTCP cũng lưu ý toàn ngành phải tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt thông tin để cùng xử lý. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, để kịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu toàn ngành thanh tra triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương. "Đặc biệt, không để phát sinh điểm nóng và kịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp" - ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Minh Chiến