Bình Dương: 100% DN tổ chức đối thoại định kỳ

Năm qua, hoạt động nổi bật của CĐ VSIP là tập trung bồi dưỡng kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc cho các cán bộ CĐ cơ sở. Nhờ đó, số lượng và chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng; tỉ lệ doanh nghiệp (DN) tổ chức hội nghị người lao động đạt gần 43%; 100% DN có CĐ cơ sở tổ chức đối thoại định kỳ hằng tháng, quý. CĐ VSIP còn triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi, qua đó giúp hơn 120.000 lượt đoàn viên, công nhân được mua hàng với giá ưu đãi giảm từ 10%-40%.

Bình Dương: 100% DN tổ chức đối thoại định kỳ - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Công đoàn VSIP tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho CĐ Công ty Liên doanh TNHH VSIP. LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua cho 4 CĐ cơ sở và bằng khen 48 tập thể, 178 cá nhân.

Tin-ảnh: Đ.Trọng