Hà Nội: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể

Công văn nêu rõ: Hiện nay, số TƯLĐTT được ký kết trên địa bàn TP vẫn còn ở mức rất thấp, chất lượng TƯLĐTT chưa cao. Để nâng chất TƯLĐTT, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cần tích cực chỉ đạo CĐ cơ sở rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung TƯLĐTT cho phù hợp với các văn bản pháp luật. Đối với những CĐ cơ sở chưa ký kết hoặc TƯLĐTT hết hạn, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn CĐ cơ sở tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT theo quy định.

Hà Nội: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Nhờ thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, quyền lợi của người lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn được bảo đảm

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP sẽ xây dựng mẫu TƯLĐTT để các cơ sở tham khảo khi thương lượng, ký kết; LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có thể liên hệ Tổ Tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT của LĐLĐ TP để có sự hỗ trợ kịp thời.

Tin-ảnh: D.Thảo