Nhân công xây dựng có mức giá cao nhất là 280.000 đồng/ngày

Trong đó, đặt ra khung đơn giá cho công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng theo từng vùng. Cụ thể: Giá nhân công vùng I: Từ 213.000 đến 280.000 đồng/ngày; vùng II: Từ 195.000 đến 260.000 đồng/ngày; vùng III: Từ 180.000 đến 246.000 đồng/ngày; vùng IV: Từ 172.000 đến 237.000 đồng/ngày.

Nhân công xây dựng có mức giá cao nhất là 280.000 đồng/ngày - Ảnh 1.

Công nhân vận hành xe nâng tại một công trường ở TP HCM. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Dựa trên khung đơn giá này, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định đơn giá cho nhân công xây dựng trong tỉnh theo nguyên tắc: Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc, điều kiện làm việc, đặc điểm, tính chất công việc; phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng; thời gian làm việc 8 giờ/ngày… Thông tư số 15/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15-2.

Tr.Ngôn