Hà Nội: Nâng chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên

Nội dung hội thi tập trung vào các kiến thức pháp luật tổng quan, kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hành các thao tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý các sự cố thường gặp. Về hình thức, ở cấp trên cơ sở, LĐLĐ các quận - huyện - thị xã, Công đoàn (CĐ) ngành, CĐ cấp trên cơ sở sẽ lựa chọn thi với hình thức sân khấu hóa hoặc thi viết. Cả 2 hình thức thi này đều có phần thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. Các cấp CĐ TP hoàn thành việc tổ chức hội thi trước ngày 5-5. Riêng hội thi cấp TP sẽ diễn ra dưới hình thức thi viết và dự kiến được tổ chức cuối tháng 5.

Hà Nội: Nâng chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên - Ảnh 1.

Xử lý tình huống cấp cứu tại hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức

Sau hội thi, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2020.

Tin-ảnh: D.Thảo