Tạo "hệ miễn dịch" cho đoàn viên trên mạng xã hội

Tại tọa đàm, các đại biểu phản ánh nhiều đoàn viên trẻ hiện nay ít quan tâm đến chính trị, không thiết tha gia nhập tổ chức Đảng. Việc mạng xã hội phát triển mạnh mẽ với nhiều thông tin tích cực nhưng cũng có thông tin tiêu cực gây hoang mang trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CC-VC-LĐ).

Tạo hệ miễn dịch cho đoàn viên trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Các đại biểu góp ý tại tọa đàm

Để xây dựng, bảo vệ Đảng, nhiều đại biểu đã góp ý cán bộ CĐ phải tự cập nhật kiến thức, kỹ năng để có thể tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến đoàn viên, CC-VC-LĐ. CĐ cơ sở cần thường xuyên tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt về nguồn tại các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho đoàn viên, CC-VC-LĐ; tạo "hệ miễn dịch" cho đoàn viên, CC-VC-LĐ trước các thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên.

Tin-ảnh: H.Đào