Hà Nội: Tôn vinh công nhân trực tiếp sản xuất

Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6-2020, hội nghị sẽ đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ thủ đô 5 năm qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại hội nghị, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ tôn vinh 175 gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Công nhân giỏi"; "Sáng kiến sáng tạo trong CNVC-LĐ thủ đô", cán bộ Công đoàn tiêu biểu.

Hà Nội: Tôn vinh công nhân trực tiếp sản xuất - Ảnh 1.

Công nhân trực tiếp sản xuất tranh tài tại Hội thi thợ giỏi TP Hà Nội năm 2019

LĐLĐ TP Hà Nội lưu ý Công đoàn cấp trên cơ sở cần ưu tiên lựa chọn đề xuất biểu dương công nhân - lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

Tin-ảnh: D.Thảo