Bình Dương: Giải quyết ổn thỏa 58 vụ tranh chấp lao động

Năm 2019, hai cơ quan đã phối hợp thực hiện chỉ đạo các CĐ cơ sở, doanh nghiệp (DN) thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt kết quả cao. Có 85% DN thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc thông qua hình thức tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đối thoại tại nơi làm việc. 70% DN có tổ chức CĐ đã ký kết TƯLĐTT (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm). Đặc biệt, hai cơ quan đã phối hợp giải quyết thành công 50 vụ tranh chấp lao động cá nhân và 8 vụ tranh chấp lao động tập thể, kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cho DN.

Bình Dương: Giải quyết ổn thỏa 58 vụ tranh chấp lao động - Ảnh 1.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, phát biểu tại hội nghị

Đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động của CĐ các KCN và Ban Quản lý các KCN Bình Dương trong thời gian qua, bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đề nghị hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; ký kết TƯLĐTT ở DN đạt tỉ lệ cao hơn, chất lượng hơn.

Tin-ảnh: Đ.Trọng