Không được giảm lương người lao động

Phạm Hồng Thanh (thanhhongpham8921@gmail.com) thắc mắc: "Tôi hiện đang làm việc tại một công ty cổ phần. Thông thường, hằng năm ngoài lương, chúng tôi được công ty trả thêm phần cổ tức 5%-7%. Nay công ty đang có ý định nâng tỉ lệ phần trăm cổ tức lên nhưng giảm lương công nhân xuống bằng đúng mức lương tối thiểu vùng. Nếu ý định này được hiện thực hóa thì hành vi ấy của công ty có vi phạm quy định của pháp luật?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động, tiền lương trả cho NLĐ được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà NLĐ đã thực hiện. Nếu công ty muốn giảm lương của NLĐ cần phải có sự thỏa thuận và đồng ý của họ. Trường hợp công ty vẫn cố tình cắt giảm lương khi chưa đạt được sự đồng tình của NLĐ là hành vi trái quy định của pháp luật.