Tiền Giang: Thu hồi 19 tỉ đồng nợ đọng BHXH

Để phát triển đối tượng, bảo đảm chỉ tiêu thu, giảm nợ, trên cơ sở dữ liệu do Cục Thuế tỉnh cung cấp, BHXH tỉnh sẽ tập trung rà soát, phân loại đơn vị, lao động, từ đó yêu cầu người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH cho những người lao động (NLĐ) thuộc diện phải tham gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất tại các DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

BHXH tỉnh phấn đấu cuối năm 2020 sẽ có 215.175 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.549.644 người tham gia BHYT và giảm nợ BHXH, BHYT xuống còn khoảng 55 tỉ đồng (bằng 1,07% so với số phải thu).

Tiền Giang: Thu hồi 19 tỉ đồng nợ đọng BHXH - Ảnh 1.

Người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được bảo đảm các quyền lợi

Trong năm 2019, BHXH tỉnh thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 75 DN; kiểm tra 40 DN; phối hợp thanh tra liên ngành 22 DN... Qua đó, đã yêu cầu DN tham gia đóng mới, truy đóng do đóng thiếu thời gian cho 674 NLĐ với số tiền đề nghị truy đóng 167 triệu đồng; đề nghị truy đóng do đóng thiếu mức quy định 684 lượt NLĐ với số tiền truy đóng 173 triệu đồng... Đặc biệt, đã thu hồi được 19 tỉ đồng các DN nợ đóng BHXH; lập biên bản vi phạm, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 DN...

Tin-ảnh: T.Ngôn