Đề xuất dừng đóng BHXH với DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trước đó, ngày 4-3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, BHXH phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12-2020 và không tính lãi phạt chậm nộp.

Dự thảo hướng dẫn của BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh, TP phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp (DN), đơn vị, cơ quan tổ chức có 50% lao động tham gia BHXH nghỉ việc tiến hành lập hồ sơ. Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng DN đề nghị đến tháng 6-2020. Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH, các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu không có dấu hiệu vi phạm. Trường hợp đến hết tháng 6-2020 dịch Covid-2019 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN có đề nghị BHXH tỉnh, TP phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, TP gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

D.Thu