Doanh nghiệp gặp khó do Covid-19 được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Trường hợp tổ chức, DN gặp khó khăn phải cho lao động tạm nghỉ việc từ 50% số lao động đóng BHXH trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra thì được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian dừng đóng tới tháng 6-2020 và không tính lãi theo quy định. Trường hợp đến hết tháng 6-2020, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa giảm, nếu DN có đề nghị, BHXH các địa phương phải báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, quyết định gia hạn chính sách tới tháng 12-2020.

Doanh nghiệp gặp khó do Covid-19 được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất - Ảnh 1.

Doanh nghiệp thâm dụng lao động gặp khó khăn được tạm dừng đóng BHXH đến hết tháng 6-2002 Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cùng với tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho DN, thời gian này, BHXH Việt Nam cũng không thực hiện thanh - kiểm tra với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nếu không có dấu hiệu vi phạm. Dù dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất (chiếm 2/3 tổng tiền đóng BHXH) nhưng các khoản BHXH khác sẽ không thực hiện gia hạn để bảo đảm quyền lợi ngắn hạn cho người lao động, gồm: quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

D.Thu