"Nhờ" bệnh nhân mất phiếu tạm ứng, bệnh viện phát hiện ra chuyện động trời

Qua kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại BVĐK quận Thốt Nốt cho thấy, Dư Quốc Đạt (nhân viên Phòng Tài chính Kế toán của BVĐK quận Thốt Nốt) đã chiếm đoạt tiền tạm ứng khám chữa bệnh của bệnh nhân. Từ tháng 3-2017 đến tháng 10-2019, Đạt phát hiện sơ hở trong hệ thống phần mềm quản lý phần thu tiền tạm ứng của bệnh nhân. Vì nhân viên kế toán thu tiền được giữ số tiền thu và tự quản lý số tiền đó, từ đó Đạt nảy sinh chiếm đoạt mà không bị phát hiện.

Do đó, mỗi ca trực, Đạt lấy từ 2-7 triệu đồng, mỗi tháng thực hiện hành vi từ 4-5 lần và bình quân mỗi tháng lấy trên 20 triệu đồng. Tổng cộng, Đạt đã chiếm đoạt số tiền gần 650 triệu đồng của bệnh nhân. Đến tháng 10-2019, bệnh nhân mất phiếu tạm ứng và gia đình bệnh nhân yêu cầu BV trả lại số tiền tạm ứng nên BV yêu cầu kiểm tra lại phiếu thu. Một số phiếu thu bị ông Đạt huỷ nhưng trên hệ thống phần mềm còn lưu lại nên thủ quỹ không có phiếu gốc.

Khi trích xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm thì phát hiện trên hệ thống có lưu lại đối với số tiền của bệnh nhân tạm ứng. BV đã thành lập tổ thanh tra nội bộ mới phát hiện số tiền trên phần mềm với số tiền thực tế không khớp. Sau đó, ông Đạt đã trả lại số tiền hơn 202 triệu đồng, số còn lại gần 445 triệu đồng Thanh tra TP Cần Thơ xác định Đạt đã chiếm đoạt.

C.Linh