VIDEO: Thầy cô trường cai nghiện cùng nhảy Ghen Cô Vy

Với đặc thù mỗi ngày tiếp nhận từ 20 - 30 học viên cai nghiện mới đến từ khắp các địa phương, Cơ sở Xã hội Nhị Xuân thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho các cán bộ, nhân viên và đặc biệt là hơn 1.800 học viên đang cai nghiện tại đây.

Thực hiện đầy đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tần suất và số lượng thân nhân vào thăm, tổ chức cách ly với các học viên mới, vận động tuyên truyền… là những biện pháp mà Cơ sở Xã hội Nhị Xuân đang thực hiện để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh Covid-19.

Thầy trò Nhị Xuân nhày Ghen Cô Vy

Lê Vĩnh