Trả lời "vì mực chưa khô" là thiếu tôn trọng người dân!

Bạn đọc Nguyễn Chiến trăn trở "Lẽ nào vẫn còn tình trạng quan liêu đến vậy!", bạn đọc Nguyễn Văn Thương thì tâm tư: Câu nói bóng gió "hành là chính" chẳng lẻ là không sai ? Cùng suy nghĩ như bạn đọc Thương, bạn đọc "Tanlai_1969" cũng bức xúc "Mong là điều mọi người hay nói "bởi vì anh không chịu làm thủ tục đầu tiên" sẽ không là sự thật.

Với bạn đọc Hồng Ngự thì không đồng tình cách giải thích của Sở Y tế TP Đà Nẵng - do ngày đầu tiên nhân viên mới làm việc, nên chưa biết rõ công việc và đã có câu trả lời "mực chưa khô" gây bức xúc người dân- "Nhân viên mới chưa biết, năng lực nghiệp vụ chưa đảm bảo sao đã bố trí công việc?", bạn đọc Hồng Ngự đặt câu hỏi.

Trả lời vì mực chưa khô là thiếu tôn trọng người dân! - Ảnh 1.

Chậm trễ hoàn trả hồ sơ và giải thích vì “mực chưa khô” của cán bộ ở “tổ một cửa” tại Sở Y tế TP Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc.

Bạn đọc Nguyen thì lập luận: Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề chưa hoàn thiện nhưng cán bộ "tổ một cửa" không tìm hiểu rõ, để giải thích tư vấn cho người dân biết; mà lại trả lời "vì mực chưa khô" câu giải thích này là không thể chấp nhận được. Cách trả lời này "độc đáo" này theo tôi có 2 vấn đề phải xử lý: Một là làm rõ việc bố trí cán bộ, xem lại trình độ năng lực của cán bộ đã được bố trí ngồi vào đây như thế nào sao lại phát biểu lạ lùng như thế. Hai là cái cách trả lời "mực chưa khô" đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người dân, cần phải được xử lý nghiêm tới nơi tới chốn, chứ không thể chỉ là rút kinh nghiệm.

"Cần thiết thì phải thay thế ngay - thậm chí cho thôi việc - những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, hành dân, thiếu tôn trọng người dân như thế này. Phải xử lý nghiêm minh những sai sót, thì mục tiêu cải cách hành chính mới thật sự đạt được hiệu quả"- nhiều bạn đọc nêu ý kiến.

Hiếu Trung