Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam: Khuyến khích công nhân phát huy sáng tạo

Ngoài ra, cứ mỗi 6 tháng, công ty sẽ tổng hợp và khen thưởng cho 3 cá nhân có nhiều đề án cải tiến và 3 người đưa ra đề án có số tiền tiết kiệm nhiều nhất.

Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam: Khuyến khích công nhân phát huy sáng tạo - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam luôn được khuyến khích tham gia phong trào cải tiến, sáng tạo trong lao động

Để khuyến khích CN, NLĐ tham gia phong trào cải tiến, sáng tạo trong lao động, doanh nghiệp đã thành lập bộ phận tinh gọn nhằm phân tích, đánh giá mức độ cải tiến của các đề án cải tiến kỹ thuật. Sau khi chốt đề án cải tiến của tháng, hội đồng đánh giá cải tiến sẽ tiến hành họp, chấm điểm chéo các đề án cải thiện của xưởng và xét tiền thưởng sẽ được phát chung vào lương tháng của CN, NLĐ hằng tháng.

Tin-ảnh: V.Linh