Quy định dừng đóng BHXH hết tháng 12-2020, những vấn đề cần lưu ý

Khoản 1 điều 88 Luật BHXH 2014 quy định việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

Khoản 1, điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP liệt kê các trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đó là tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Quy định dừng đóng BHXH hết tháng 12-2020, những vấn đề cần lưu ý - Ảnh 1.

Không phải mọi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đều được tạm dừng đóng BHXH đến tháng 12-2020

Cụ thể hơn, ngày 17-3-2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã ra Công văn số 860/BHXH-BT nêu rõ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6-2020. Trường hợp hết tháng 6-2020 mà dịch vẫn chưa thuyên giảm, doanh nghiệp tiếp tục có đề nghị thì xem xét, giải quyết việc tạm dừng đóng đến tháng 12-2020.

Ngoài ra, Công văn này còn nêu, hàng tháng, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Vì vậy, việc tạm dừng đóng BHXH chỉ là cách nói ngắn gọn cho việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, chứ không phải toàn bộ các quỹ BHXH.

Cũng theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP tại khoản 2, điều 16, người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp nêu trên được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu có một trong các điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, có trên 50% lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Tương tự, Công văn 860/BHXH-BT lại một lần nữa nhắc lại điều kiện này.

Do đó, không phải mọi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đều được tạm dừng đóng BHXH mà chỉ những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định mới được áp dụng chính sách hỗ trợ này.

H.Lê